Regularna ewaluacja jakości zajęć

wewnętrzna

Zarówno jakość pracy lektorów jak i warunki prowadzenia zajęć oraz wyposażenie sal są sprawdzane w trakcie wizytacji przeprowadzanych na zajęciach wszystkich lektorów przez metodyka oraz koordynatora kursów Szkoły Olton. Wizytacja składa się z dwóch spotkań – pierwsze ma miejsce na zajęciach prowadzonych przez lektora. W trakcie drugiego spotkania lektor i wizytujący dokładnie omawiają lekcję i wspólnie wypracowują najlepszy sposób pracy z konkretną grupą.

zewnętrzna

Oprócz kontroli wewnętrznej, zapraszamy do  współpracy  niezależnego metodyka  - p. Małgorzatę Matysik, wykładowcę w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, o specjalności dydaktycznej, która od 15 lat zajmuje się metodyką nauczania języków obcych. Poniżej opinia, jaką wystawiła po wizytacji zajęć prowadzonych przez naszych lektorów w roku szkolnym 2011/2012:

Nauczyciele, których lekcje obserwowałam, byli bardzo zaangażowani i profesjonalni, a lekcje były dobrze przygotowane i dostosowane do wieku uczniów. Ponieważ grupy były małe, nauczyciele mogli indywidualnie traktować wszystkie dzieci i spełniać ich potrzeby edukacyjne. Zajęcia były ciekawe i zróżnicowane, prowadzone w przyjaznej atmosferze, ale z nastawieniem na skuteczność uczenia.

Patronat wydawnictwa Pearson

Szkoła Językowa Olton jest pod patronatem wiodącego wydawnictwa Pearson, którego przedstawiciele sprawują nadzór metodyczny nad naszymi kursami oraz organizują szkolenia dla lektorów. Ścisła współpraca z wydawnictwem to również dostęp do materiałów dodatkowych, które nie znajdują się w normalnej sprzedaży. Poza podstawowym zestawem uczniowskim wykorzystujemy  liczne dodatkowe pomoce przygotowane przez Pearson: płyty DVD, CD-ROM, płyty audio, edukacyjne programy komputerowe oraz inne multimedia, które czynią naukę nie tylko bardziej atrakcyjną, ale i bardziej skuteczną.