Regularna ewaluacja jakości zajęć

wewnętrzna

Zarówno jakość pracy lektorów jak i warunki prowadzenia zajęć oraz wyposażenie sal są sprawdzane w trakcie wizytacji przeprowadzanych na zajęciach wszystkich lektorów przez metodyka oraz koordynatora kursów Szkoły Olton. Wizytacja składa się z dwóch spotkań – pierwsze ma miejsce na zajęciach prowadzonych przez lektora. W trakcie drugiego spotkania lektor i wizytujący dokładnie omawiają lekcję i wspólnie wypracowują najlepszy sposób pracy z konkretną grupą.

zewnętrzna

Oprócz kontroli wewnętrznej, zapraszamy do  współpracy  niezależnego metodyka  - p. Małgorzatę Matysik, wykładowcę w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, o specjalności dydaktycznej, która od 15 lat zajmuje się metodyką nauczania języków obcych. Poniżej opinia, jaką wystawiła po wizytacji zajęć prowadzonych przez naszych lektorów w roku szkolnym 2011/2012:

Nauczyciele, których lekcje obserwowałam, byli bardzo zaangażowani i profesjonalni, a lekcje były dobrze przygotowane i dostosowane do wieku uczniów. Ponieważ grupy były małe, nauczyciele mogli indywidualnie traktować wszystkie dzieci i spełniać ich potrzeby edukacyjne. Zajęcia były ciekawe i zróżnicowane, prowadzone w przyjaznej atmosferze, ale z nastawieniem na skuteczność uczenia.