Testy Cambridge

 1. CO TO ZA TESTY?  
  Egzaminy Cambridge są to ustandaryzowane testy, z których najpopularniejszym jest znany i u nas w kraju First Certificate. Sprawdzają one wiedzę ogólną z języka angielskiego w podstawowych obszarach jego użycia: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. 
   
 2. W JAKIM WIEKU SIĘ JE PISZE?  
  Testy z grupy Young Learners piszą dzieci w wieku szkoły podstawowej, począwszy od drugiej klasy. Są to testy STARTERS – po około 100 godzinach nauki, MOVERS – po około 175 godzinach nauki, FLYERS – po około 250 godzinach nauki.
  Testy pisane przez starszych uczniów nie są już uzależnione od ilości godzin a od poziomu zaawansowania ucznia. 
  Testy, do których przygotowują się nasi uczniowie, to:
  - KET (Key English Test)
  - PET (Preliminary English Test)
  - FCE (First Certificate in English) 
  Piszą je przeważnie uczniowie powyżej 12 roku życia. 
  Starsi bądź bardziej zaawansowani uczniowie mogą pisać test CAE (Certificate in Advanced English). 
   
 3. PO CO SIĘ JE PISZE?  
  Testy te w przypadku uczniów młodszych służą przede wszystkim do zmotywowania ich do nauki. Skonstruowane są w prosty, przejrzysty sposób i mają atrakcyjną formę. Testy dla uczniów starszych pełnią już głównie funkcję informacyjną – pomagają zorientować się, jakie sprawności uczeń posiadł już w stopniu zadowalającym a nad jakimi powinien jeszcze popracować. Testy Cambridge przygotowują też uczniów do pisania typowych form egzaminacyjnych i przyzwyczajają do standardowo opracowywanych sprawdzianów językowych. Są także obiektywną informacją o stanie wiedzy nie tylko dla uczniów, ale i dla ich rodziców. 
   
 4. TESTY CAMBRIDGE A NASI UCZNIOWIE  
  Nasza szkoła od lat organizuje dla swoich uczniów sprawdziany, wzorowane na testach Cambridge. Dążymy do tego, by nasi uczniowie pisali je dwa razy w roku szkolnym – na początku, w październiku, oraz pod koniec, w okolicach maja. Dzięki temu będziemy mogli ocenić na bieżąco postęp naszych uczniów w obrębie danego roku w jednej grupie. 
  Sprawdziany są bezpłatne i zapowiadane wcześniej przez lektorów. 
   
 5. CO JEST POTRZEBNE DO NAPISANIA SPRAWDZIANU? 
  Uczniowie, piszący STARTERS, MOVERS i FLYERS, powinni mieć ze sobą przybory do pisania oraz koniecznie kolorowe kredki i ołówek. Jest to niezbędne, gdyż część testów polega na dorysowaniu lub zamalowaniu danego obrazka odpowiednim kolorem. Pozostali uczniowie powinni przynieść długopis lub ołówek.