Regulamin ucznia

 1. Polecenia nauczyciela wykonujemy od razu.
 2. Jesteśmy dla siebie uprzejmi i pomocni.
 3. Przychodzimy na zajęcia punktualnie.
 4. Przynosimy na zajęcia
  1. komplet podręczników,
  2. zeszyt,
  3. przybory do pisania,
  4. odrobioną pracę domową.
 5. Nauczyciel informuje rodziców o częstych nieprzygotowaniach.
 6. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a zaległości nadrabiamy przed kolejną lekcją.
 7. Jemy, pijemy i korzystamy z toalety poza zajęciami.
 8. Uczniowie nie przestrzegający regulaminu mogą zostać wykluczeni z zajęć.