Kursy dla dzieci

Zajęcia dla uczniów klas 0-VI prowadzimy dwa razy w tygodniu, w każdej z naszych filii. Czas zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.

Lekcje dla klas 0-3 trwają 45 minut, 4-6 trwają 55 minut.

Naszą naukę opieramy na aktywnych metodach nauczania. Nauka przez zabawę, ale i z zachowaniem systematyczności pracy to nasz klucz do sukcesu. Uczniowie otrzymują komplet podręczników z materiałami audio, zadawane i systematycznie sprawdzane są prace domowe, od klasy I wiedza uczniów sprawdzana jest przy pomocy testów z omawianego materiału.

Korzystamy z podręczników prestiżowych wydawnictw: Pearson, Oxford, MacMillan., Edubears (https://edubears.pl/). Zajęcia prowadzimy w oparciu o podręczniki, ale także i pomoce multimedialne (tablice interaktywne – w wybranych filiach).

Nasi uczniowie piszą również egzaminy, wzorowane na testach Cambridge – są to obiektywne sprawdziany, które dają informację o umiejętnościach oraz oswajają dzieci z formą standaryzowanych testów – więcej...

Naszym uczniom oferujemy również w ramach kursu bezpłatne zajęcia dodatkowe. Ich oferta jest zróżnicowana, odbywają się w wybranych filiach naszej szkoły i informacja o nich podawana jest na początku roku szkolnego - więcej...